Ηλεκτρονικές Κάρτες Ελληνικές

http://www.in.gr/e-cards/  Ηλεκτρονικές Κάρτες
http://www.promo.gr/cards/  Ηλεκτρονικές Κάρτες
http://postcards.directory.gr/  Ηλεκτρονικές Κάρτες

e-cards International

http://www.ohmygoodness.com/Kamasutra/Kamindx.htm  Crazy Kamasutra
http://hotbar.com/ecards/ecards1.htm  e-cards hotbar
http://www.bluemountain.com/  Bluemountain
http://www.geocities.com/~muppetcentral/cards/cards.htm  Muppets!
http://www.2momluvme.com/kardz.html  2momluvme cards :)
http://www.care-mail.com/send/categories.shtml Care-mail ecards