ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

             Kιν  697 3 888550    Email

 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣH 

Τιμολογιο Αυτοκινητων  Αττικής (Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα)

Ι Π Π Ο Ι Β.Μ. 2 Β.Μ. 3 Β.Μ. 4 Β.Μ. 5 Β.Μ. 6 Β.Μ. 7 Β.Μ. 8 Β.Μ. 9 Β.Μ. 10
1 - 6 224 231 243 256 269 282 295 307 320
7 - 8 245 252 266 280 294 308 322 336 350
9 - 10 297 306 323 340 357 374 391 408 424
11 - 12 309 318 336 353 371 387 406 424 441
13 - 14 361 371 392 412 433 454 474 495 515
15  & ανω 420 432 456 480 504 528 552 575 599

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ                       18 e.
ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

5,5%

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

5,5% ανα 1000e

ΟΛΙΚΗ & ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

8,2%

ΠΥΡΚΑΙΑ

3,7%

ΚΛΟΠΗ & ΠΥΡΚΑΙΑ

9%

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1,36%

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

............

Τιμολογιο Δικύκλων Αττικής

Ι Π Π Ο Ι Β.Μ. 2 Β.Μ.3 Β.Μ. 4 Β.Μ.5 Β.Μ.6 Β.Μ. 7 Β.Μ. 8 Β.Μ. 9 Β.Μ. 10
εως 50 cc                  
51 εως 125 cc                  
125 εως 250 cc                  
251 & ανω                  
Φορ. Μοτ.                  
Ποδήλατα 12 13 13 14 15 15 16 17 17

  .

ΥΓ. 1) Β.Μ.= BONUS MALUS = ΕΚΠΤΩΣΗ

2)ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΑ